Statistikat/ Shumica e shqiptarëve i kanë makinat gjermane! Dominojnë ato me naftë dhe motor të vogël

Shqipëria ka gjithsej 628 mijë e 937 mjete aktive. Referuar të dhënave ta publikuara nga INSTAT rezulton se mjetet rrugore sipas llojit që zënë përqindjen më të madhe ndaj numrit gjithsej të mjeteve rrugore rezultojnë “Autoveturat” (79,5 %), “Automjetet për transport të përzier” (7,1 %) dhe “Motomjetet” (6,0 %). Numri gjithsej i autoveturave rezulton 499.779. …

Statistikat/ Shumica e shqiptarëve i kanë makinat gjermane! Dominojnë ato me naftë dhe motor të vogël Read More »