Çfarë duhet dhe nuk duhet të bëni nëse iu ndizet llamba e karburantit?

Kujt nuk i ka ndodhur që ndërsa udhëton me makinë t’i ndizet drita e kuqe e karburantit. Edhe pse nuk ka një standard sa i përket karburantit të mbetur në sebator kur drita ndizet, në përgjithësi mund të bëhen rreth 60 kilometra. Por nëse gjendeni pa një ide se sa duhet për të arritur deri …

Çfarë duhet dhe nuk duhet të bëni nëse iu ndizet llamba e karburantit? Read More »