Produktet dhe Sherbimet

Shitje e drejtëpërdrejtë


Shitja e drejtpërdrejtë me autobote aplikohet për furnizim gjeneratorësh, makinerish të rënda dhe depozita karburantesh personale të klientëve. Çdo kërkesë e klientit është e specifikuar për produktin e kërkuar, sasinë e kërkuar dhe kohën e dorëzimit konsiderohet si prioritet dhe ekzekutohet brenda 24 orëve duke garantuar cilësinë e produktit të kërkuar nga klienti dhe shërbimin profesional dhe korrekt të ofruar nga kompania ALPET.

Shitje e drejtëpërdrejtë

Plotësoni fushat e mëposhtme për të përfituar nga Shitja e drejtëpërdrejtë