Automjetet elektrike kanë pasur një ndikim pozitiv si pjesë e përgjigjes ndaj krizës klimatike, por për disa njerëz ato paraqesin një rrezik të ri. Këmbësorët mund të kenë probleme për të dëgjuar automjetet e qeta elektrike dhe hibride që vijnë, gjë që paraqet një rrezik të veçantë për njerëzit e verbër dhe me vështirësi shikimi.

Por që nga e hëna, të gjitha modelet e reja të automjeteve elektrike dhe hibride të prodhuara dhe të shitura në Bashkimin Europian duhet të vijnë të pajisura me një sistem zanor akustik.

Tingujt, të prodhuara nga një sistem alarmi akustik i automjeteve (AVAS), do të jenë të ngjashme me atë të një motori me djegie të brendshme standarde dhe shoferët do të jenë në gjendje ta çaktivizojnë përkohësisht nëse dëshirojnë.

Masa u miratua nga Parlamenti Europian në vitin 2014, sipas një njoftimi për shtyp të Komisionit Evropian dhe një periudhë kalimtare pesëvjeçare ka përfunduar. Nga korriku 2021, rregullimi do të jetë për të gjitha automjetet e reja elektrike dhe hibride të regjistruara.

Deri në vitin 2040, makina elektrike mund të përbëjnë 57% të të gjitha shitjeve të makinave në mbarë botën, sipas një analize nga Bloomberg New Energy Finance.