"Alpet lider ne tregun e hidrokarbureve ne Shqiperi!"

Nafta

Nafta “Diesel 10 ppm EN-590” nga ekspertë e fushës cilësohet naftë me përmbajtje të ulët squfuri. Përmbajtja e ulët e squfurit mbahet për të lejuar aplikimin e teknologjive të reja, si dhe për të rritur shpejtësinë dhe funksionalitetin e motorrave të makinerive. Ky ndryshim ndodhi vitet e fundit në Shqipëri duke rritur standartet e kërkuara në stacionet e përpunimit dhe të shitjes së karburanteve, ku kriteret e naftës së rafinuar dhe tregtuar janë rritur.

Benzina

Benzina e tregtuar nga “Alpet” është e llojit unleaded gasoline ron 95 – 100. Benzina është një lendë transparente, e lëngshme dhe nënprodukt i naftës. Ajo është përdorur kryesisht si lëndë djegëse në motorët me djegie të brendshme. Një 42 – gallon fuçi e naftës së papërpunuar jep rreth 19 litra benzinë në përpunimet rafineri të naftës.Gazi

Gazi i lëngshëm LPG është një tjetër produkt i tregtuar nga “Alpet”. LPG është gaz i ftohur në një pikë që është një lëng kriogjenik. Në gjendjen e saj të lëngshme, ajo është më shumë se dy herë më e dendur se gazi i thjeshtë. Për shkak të natyrës së tij ai ruhet në vende të izoluara të projektuara posaçërisht për përpunimin e gazeve.